De senaste rönen om kaffe

De senaste rönen om kaffe

Det är svårt att hänga med i de senaste rönen och de senaste trenderna när det kommer till kaffe och vårt kaffedrickande, människor över hela världen njuter av kaffe, på olika sätt och ibland i lite olika former. Bland annat visar ena studien på de helt otroliga hälsofördelar som finns med att dricka kaffe, i andra sekunden och i en annan studie visar resultatet på alla andra negativa effekterna. Vilka ska man lita på? Och vilka är egentligen de senaste rönen om kaffe?

Under många år har kaffedrickare dragits med anklagelser om att dricka mycket kaffe  bland annat är en stor orsak till cancer, högt blodtryck och sömnlöshet. Stämmer det? Är kaffedrickare mer sjukare än andra? Hur mycket kaffe ska man isåfall dricka för att få en positiv påverkan respektive en negativ?  Idag är de allra flesta forskare eniga när det kommer till kaffedrickandet, att dricka kaffe är bra för dig, så länge du inte dricker för mycket av det svarta guldet. Vad som är för mycket är svårt för forskare att specificera och till och med i sverige är såklart att dricka lagom mycket kaffe en stor rekommendation. Vad som är lagom för en person kan vara för mycket för en annan så det allra viktigaste är att hitta sin egen perfekta nivå där man mår bra av sitt kaffedrickande.

Hälsofördelar och studier av och med att dricka kaffe

Då kaffe innehåller antioxidanter har det en rad av hälsofördelar och senare studier har visat på att koffein också kan minska risken av att bland annat drabbas av åldersdiabetes och parkinsons sjukdom. Synskadades riksförbund gav för något år sedan också ut en studie om att kaffedroppar i ögat har visat sig kunna hämma utvecklingen av grå starr i ögonen.

Kaffe har även visat sig vara effektivt för att minska risken för bröstcanceråterfall, studien som var gjord vid Lunds Universitet tillsammans med skånes universitetssjukhus visar att patienter som dricker minst 2 koppar kaffe om dagen endast löper hälften så stor risk för återfall av bröstcancer jämfört med de som drack en kopp eller inget alls om dagen. Anledningen till de positiva resultaten har visat sig vara de båda ämnena koffein och koffeinsyra som återfinns i kaffet som vi dricker i Sverige. Dessa ämnen har visat sig minska celldelning och påvisa en ökad celldöd, vilket i sin tur stänger av de signalvägarna som cancercellerna behöver för att kunna växa.

Samtidigt visar nya rön från 2017 att 3-5 koppar kaffe om dagen kan sänka risken för demens med ungefär 70%, förklaringen här har nämnts vara den höga halten av antioxidanter i kaffet. Medan också lungfunktionen ökar för astmapatienter vid intag av den svarta drycken.

Låter som att kaffedrickande är rena rama hälsokuren om man kikar på de allra senaste rönen, så länge du inte dricker för mycket, eller för lite, eller har för små koppar eller använder för stora. För att köra en kort sammanfattning så kan vi nog stämma av och konstatera att de senaste rönen angående kaffedrickande är att, lagom alltid är allra bäst.

© 2020