Hälsofördelar med espresso

Hälsofördelar med espresso

Espresso är en kraftfull och koncentrerad typ av kaffe som ofta har någon form av skum ovanpå vid servering, detta lager ofta kallat crema. Espressons fördelar vid hälsan går att diskutera och argumentera om då vissa studier tyder på att kaffe i allmänhet inte är bra för hälsan och används allt för mycket i dagens samhälle. Medan andra antyder att kaffe är en bra strat på dagen och att rätt mängd kaffe är bra för kroppen.

Espresso mera specificerat antas varar bra för att förhindra diabetes och vissa typer av cancer. Kaffe har studerats under en längre period och har främjats genom olika studier. Det som de flesta studier i dagsläget kommit överens om är att kaffe i rätt mängd är bra för hälsan. För mycket dock kan ge upphov till diverse bieffekter vilket man högst vill undvika. Men i stort sett så är kaffe bra och ca 5–6 koppar om dagen minskar risken att få diabetes, detta innefattar dock inte just espresson då den är något skarpare än vanligt svart ”hemmakaffe”, dvs, den ger fortfarande samma typ av effekt men man bör hålla mängden något lägre än 5-6 koppar om dagen. Espresso där av ger också positiva effekter i rätt mänger. Då espresso oftast är en typ av bas till många kaffesorter så är den relativt skarp och koncentrerad i smaken, detta ger också att den är koncentrerad i de flesta ämnen som kaffet innehåller, dvs den har höga halter av koffein. Koffein har själv en uppiggande och andningsstimulerande effekt i rätt mängd, vilket gör att espresson innefattar samma egenskaper till viss nivå.

Koffeinets samspel i hälsan

Espresso och andra starka kaffesorter har tidigare avråtts att drickas av personer med arytmi, dvs, personer som lider av hjärtklappning eller hjärtslag i otakt, denna hypotes har dock motbevisats av nyare studier som påvisar att starkt kaffe istället kan vara bra för personer med arytmi och hjälpa att återställa människans normala hjärtrytm.

Mängden koffein just är något som är svår att ange i vilken mängd det är bra för människan, då människor har väldigt olika nivå i hur mycket koffein de ”tål” innan de mår illa eller kan påvisa biverkningar, så att säga exakt vilken mängd kaffe eller i detta fall espresso man ska dricka för att hålla en bra hälsa är svårt att avgöra, dock bör man hålla det kring 4 koppar om dagen som ett max.

Angående biverkningarna upptagna i samband med koffein så är det motbevisat att det är inte just koffeinet som utgör den största faran, utan det brukar oftast handla om överkänsliga personer eller andra orsaker som fetma eller liknande. Detta visar då att dricka espresso eller andra starkare kaffesorter inte är så farligt, i lagom mängd, som man tidigare antagit.

Koffeinet och espresson har dock ett viktigt element kvar att diskutera, och detta är vid vilken tidpunkt som espresson intas. Vid vissa tidpunkter kan en kopp kaffe skärpa våra sinnen och öka våran prestationsförmåga, medan det i andra lägen kan förstöra våran sömn och dygnsrytm. Allt beror på timing och mängd när det kommer till kaffe eller intag av koffein.

© 2020