Hur blir man barista (kaffe)

Hur blir man barista (kaffe)

En barista är någon som arbetar med kaffe på en bar eller en specificerad kaffebar. En barista går även att jämföra något i stil med en kaffeexpert och samtidigt en blandning mellan cafébiträde och servitör/servitris. Barista är ett italienskt namn som uppkom under 90-talet i Italien och är en benämn på någon som skötte espressomaskinen, ordet betyder ”bartender” på italienska. Innan detta så var det vanligtvis bartendern i en bar som även dem höll koll på kaffet, vilket kunde göra jobbet som bartender något stressigare än vad det behövde vara. En barista arbetar främst med kaffe i dess olika former, och ska vara exceptionellt kunnig inom kaffe i allmänhet. En barista förväntad kunna redogöra för de olika typerna av kaffe, samt rostningsmetoder och bryggningsmetoder. Det finns flertalet metoder och en barista förväntas kunna utföra det flesta metoder för att kunna tillreda kaffet på det vis som är definierat. Detta syftar då till bryggningsmetoder och inte rostning, då rostningen oftast inte sker på cafét i sig. Dock ska baristan som tidigare nämnt kunna redogöra för vilken typ av rostning som är bra för respektive kaffesort och detta kräver en hel del kunskaper inom ämnet, specifikt vilka bönor som ger rätt typ av smak, samt vilken typ av rostning som kommer att förstärka denna smak.

För att bli en barista krävs ingen specifik utbildning i förhand vanligtvis, utan baristorna brukar oftast börja som ett cafébiträde eller någon med liknande arbetserfarenheter och blir sedan upplärda på palts av den kedja eller café de jobbar på. Självfallet finns det specifika utbildningar för baristor men de är inte speciellt vanligt att man väljer att gå en sådan utbildning om det inte krävs.

Ytterligare saker som kan vara bra att kunna om man vill bli barista är att antingen ha jobbat på ett café eller liknande innan, eller helt enkelt ha en grundläggande erfarenhet inom café, skötsel och kaffehantering, detta går att få på vissa gymnasiala utbildningar eller vid extra jobb eller praktik på café eller kaffebarer.

Hur blir man barista (kaffe)
Hur blir man barista (kaffe)

Personlighet för att bli barista

För att kunna bli barista är det inte bara rätt utbildning som krävs utan det är även personlighet och personliga egenskaper som spelar stor roll i hur bra man passar som barista. De personlighetsdrag och personliga egenskaper som främst krävs av baristor är att kunna vara sociala samt vara trevliga och utåtriktade. Det är nästan viktigare än att ha rätt kunskaper i förhand, då kunskaper och tekniker nästan alltid går att lära sig, medan personlighetsdrag som socialitet och att vara trevlig, kan vara svårare att utveckla om man inte redan har dessa drag. Självfallet är det inte omöjligt, så man ska inte ge upp på att bli barista även om man från början inte har de perfekta personlighetsdragen för jobbet. Allt går så länge man har tålamod, rätt inställning och en positiv inställning till det hela.

Självfallet är det en fördel om man redan när man ansöker om jobbet som barista har lite arbetserfarenhet inom det hela samt har social kompetens för ämnet, dvs, vara.

© 2020