Vilka och när bör man undvika kaffe

Vilka och när bör man undvika kaffe

Denna rubrik kan tolkas på lite olika sätt, både vilka som bör undvika kaffe och vid vilka tidpunkter som hen bör undvika dem eller vilka kaffesorter som bör undvikas vid specifika tillfällen.

Till att börja med så är kaffe något som i allmänhet bör undvikas av dem som har låg koffein ”resistens” och kan då ta skada av för mycket koffein. Andra som bör undvika kaffe i allmänhet är gravida kvinnor och personer som lider av högt blodtryck. Detta då kaffe i ren allmänhet är något som delvis höjer blodtrycket samt att för höga koffeinhalter är inte bra för gravida kvinnor då det kan ge bestående skadar på barnet.

Specifika kaffesorter som bör undvikas av koffeinkänsliga människor är exempelvis espresso och helt svart kaffe. då det är en väldigt hög halt koffein i rena kaffeprodukter samt att svart kaffe och espresso har näst intill ingen utspädning eller blandning av andra smakämnen i sig vilket gör dem väldig skarpa och koncentrerade.

Kokkaffe bör allra främst undvikas av de allra flesta om det gäller större mängder, detta då det kan finnas något farliga ämnen i icke filtrerat kaffe, detsamma gäller för stora mängder av espresso, då espresson ej heller är filtrerad. det är nämligen de där icke filtrerade ämnena som ger skummet i espresson. På grund av detta så brukar vanligt bryggkaffe anses som det mest ”hälsosamma” kaffet om man koller rent innehållsmässigt. Självfallet kan bryggkaffe med smakämnen eller liknande vara mindre hälsosamma på grund av de inblandade smakämnena och smakförstärkarna men detta är oftast inget jätteproblem för det flesta och bör inte tas som någon direkt hälsorisk vid ett lagom intag. Självfallet gäller det här med smakämnen och liknande även andra kaffesorter än just bryggkaffe, men det är kanske vanligast vid bryggkaffe med kaffekapslar.

Vilka och när bör man undvika kaffe
Vilka och när bör man undvika kaffe

Kaffe i ren allmänhet ger vanligtvis en uppiggande effekt och kan av många anses som en daglig rutin, men egentligen bör man inte börja att dricka kaffe om möjligt. Detta då det oftast blir en rutin och ett beroende då man vänjer kroppen med ett sådant dagligt intag av koffein, vilket egentligen inte är så bra för kroppen. Självfallet kan kaffe även ha positiva effekter, men i den utsträckning som det används idag så bör man skära ner lite på det. Kaffe har som sagt en beroendeframkallande effekt och kan göra att man känner sig slö och får abstinensbesvär om man inte får i sig sitt dagliga kaffe. Eller annat koffein intag.

Negativa effekter av kaffe vid specifika tidpunkter

Tidpunkter då kaffe bör undvikas kan bero på person till person men för det mesta så är det bra att försöka undvika stora mängder av kaffe sent på kvällen. Då det kan leda till sömnbesvär och förändrad dygnsrytm. Andra tillfällen som kaffe i sig självt inte är bra att få i sig är som sagt om man är gravid, främst höggravid men det är rekommenderat att undvikas om möjligt.

Tidigare studier har även antagit att kaffe ej är bra att dricka om man har oregelbunden hjärtrytm, arytmi, eller hjärtklappningar. Detta har dock motbevisats av nyare studier att koffeinet i kaffet inte gör någon negativ påverkan på personer med arytmi.

© 2020